neljapäev, 29. juuni 2023

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 1993-1994

 


Maavalitsuse pidulik istung, maavalitsuse kuiomavalitsusasutuse pidulik lõpetamine 15.10.1993

1994

Järvamaa Kultuurifondi esitlemine jaanuaris 1994.

Vastuvõtt konkursi Järvamaa aasta isik 1993 võitjatele23.veebruaril 1994

Maavanem Arvo Sarapuu Roosna-Alliku, Koeru ja Lehtse vallas1994. aasta talvel.

Maakonna omavalitsusjuhtide jõulud detsember 1994

Jõulud maavalitsuses detsember 1994

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 1995

 


Konkursi Järvamaa aasta isik 1994 auhindade üleandmineveebruaris 1995

Talgud Järvamaa Kultuurihiies Vargamäel aprillis 1995

Inge Mihkelsaar 45 04.05.1995

Maavalitsuse hoone (Rüütli 25) I korruse avamine 24.oktoobril 1995.

Järva maavanema vastuvõtt politseiametnikele seoses EestiPolitsei aastapäevaga 9.novembril 1995

Maavanem Arvo Sarapuu vastuvõtt maavalitsuse uue maja ehitajatelesügisel 1995.

Maavanem Arvo Sarapuu jõuluvastuvõtt omavalitsusjuhtideledetsembris 1995

Järvamaa Eest Südamaa pildid 1996

 


Konkursi "Järvamaa aasta isik 1995" auhindade üleandmine veebruaris 1996

Vastuvõtt valla-ja linnasekretäridele aprillis 1996 Roosna-Alliku mõisas

Järvamaa päev Tallinnas 20.juunil 1996

Kindral Andres Larka mälestuskivi avamine 23.juuni 1996.

Jõgeva maavalitsuse esindus külastas Järvamaad 18.septembril 1996.

Maavalitsus kolib 1996

Lapsed külas maavanem Arvo Sarapuul september 1996.

Turismiinfopunkti avamine K-Keskuses septembris 1996

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 1997

 


Maavanema vastuvõtt seoses Eesti Vabariigi 79. aastapäevagaRoosna-Alliku mõisas 23. veebruaril 1997

Endised tuntud järvakad külastasid maakonda juunis 1997

Arvo Sarapuu lahkub Järva maavanema ametist 30. oktoober1997.

Maavanema kohusetäitja Allan Piigi vastuvõttpolitseiametnikele november 1997.

Maavanema kohusetäitja Allan Piigi jõuluvastuvõtt detsember1997.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 1998

 


Maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtt EestiVabariigi 80. aastapäeva puhul 23.veebruaril 1998 Paide Kultuurikeskuses.

Maavanema vastuvõtt põllumeestele, Jüripäeva tähistamineJänedal 23. aprill 1998

III Järvamaa päevad suvi 1998

Järva maavanem aastatel 1989-1997 Arvo Sarapuu tähistas 45sünnipäeva 27. august 1998

Väinjärve algkooli avaaktus Ervital  1.septembril 1998.

Maavanema vastuvõtt politseiametnikele 11.11.1998.

Hando Runneli 60. sünnipäeva tähistamine Järva-JaaniKultuurimajas 20. novembril 1998

Järvamaa  ettevõtluskeskuse sünnipäev ja Eurofoorumi avamine 20.11.1998.

Henn Sokk 60 16. detsember 1998.

Maavanema vastuvõtt omavalitsusjuhtidele detsembris 1998.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 1999

 


Järvamaa riigiasutuste juhid maavalitsuses 7.01.1999.

Poliitikud väitlevad Paide Kultuurikeskuses 1999. aastaRiigikogu valimiste eel

1999. aasta veebruaris algas kollase kassi aasta. Sel puhulehitati maavalitsuse ette kaks kassi

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt Paide Kultuurikeskuses23.02.1999

Maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtt Järvamaapõllumeestele 24. aprillil 1999 Jänedal

Maavanem Theo Aasa 45 - 16.07.1999.

Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumi avamine 20. juuli 1999.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu suvemängud Tagametsas augustis1999

Järvamaa hariduspreemiate üleandmine 30. septembril 1999Veski-Sillal

Koostöölepingu sõlmimine Ida-Soome lääni, Järva, Ida-Viru jaLääne-Viru maavalitsuste vahel oktoober 1999.

Järvamaa omavalitsusjuhid septembris 1999

Järvamaa omavalitsusjuhtide aastatel 1996-1999 koosviibimine enne uusi valimisi 15. oktoobril 1999.

Maavanem Theo Aasa tänab omavalitsusjuhte koostöö eest22.oktoobril 1999.

Maavanema vastuvõtt politseiametnikele 11.11.1999

Konverents "10 aastat vabadest valimistest" 9. detsember 1999

Koostööaastad 1989  - 1999 Maavalitsus - Järvamaa Omavalitsuste Liit

Maavanema ja JOL-i esimehe jõuluvastuvõttomavalitsusjuhtidele 17. detsember 1999

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2000

 


Maavanema ja omavalitsuste liidu ühiste kavatustelepingukoostööks 2000. aastal ja maavalitsuse tegevuskava allakirjutamine23.veebruaril 2000.

Maavanema ja JOL-i esimehe Eesti Vabariigi 82.aastapäevavastuvõtt Paide Kultuurikeskuses 23.02.2000.

Võidupüha Väätsal, Türil, Oisus, Kabalas, Imaveres,Müüsleris, Paides 23.06.2000

Järvamaa Omavalitsuste Liidu suvemängud Imaveres 10.augustil 2000

Maavanema vastuvõtt politseiametnikele 9.11.2000

Väätsa prügila avamine 15.novembril 2000.

15. detsember 2000 Järvamaa Ühistranspordi Keskuse juhatuse liikmed sõlmivad lepingu maavanemaga ühistranspordi korraldamiseks Järvamaal

Maavanem Theo Aasa vastuvõtt omavalitsusjuhtidele 15.12.2000.

Maavanema vastuvõtt IT arendajatele 18. detsember 2000

Maavanem Theo Aasa vastuvõtt maanõunikele 21. 12. 2000.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2001


Maavanema vastuvõtt päästeametnikele 2.01.2001

Peaminister Mart Laar. Maavalitsuse ja JOL-i ühiste kavatsustelepingu allakirjutamine 23.02.2001.

Vabariigi aastapäeva tähistamine Müüsleris 24. veebruar 2001

Kalev Aun 50 12. märts 2001

Järvamaa Omavalitsuste Liidu 6. sünnipäev 22.märtsil 2001

Võidupüha tähistamine Järvamaal 23. juunil 2001

Järvamaa Omavalitsuste Liidu suvemängud Väinjärve ääres 2001

Taasiseseisvumispäeva tähistamine Laupa mõisas 17. augustil2001

Maavanema vastuvõtt politseiametnikele 8.11. 2001.

Järvakad Mardilaadal Tallinnas november 2001

 Peaminister Mart Laari Järvamaa külaskäik 23. novembril 2001

Maavanem Theo Aasa külastas aktsiaseltsi Konesko ja OÜ Pakpoord.  20.12.2001

Vastuvõtt perekonnaseisualast tööd alustavatele vaimulikele7. detsembril 2001 Järva maavalitsuses

Järvamaa majandusseminar 10.detsember 2001

Eesti Ringhäälingumuuseumi avamine Türil 18.detsembril 2001

Maavanema vastuvõtt maanõunikele 20.12.2001.

Maavanema Theo Aasa jõuluvastuvõtt omavalitsusjuhtideledetsembris 2001

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2002


Maavalitsuse ja omavalitsuste liidu ühiste kavatsustelepingu allakirjutamine 23.veebruaril 2002

Maavanema ja Omavalitsuste Liidu esimehe vastuvõtt EestiVabariigi 84. aastapäeva puhul 23. veebruaril 2002 Paide Kultuurikeskuses

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Peetris ja Müüsleris24. veebruaril 2002

Kaitseminister Sven Mikseri ja kaitseväe juhataja TarmoKõutsi Järvamaa külaskäik aprillis 2002

Järvamaa õpilastööde näitus aprillis 2002 PaideÜhisgümnaasiumis

Järvamaa kultuuripreemiate üleandmine 23.04. 2002 Paide Raekojas.

Välisministeeriumi töötajad Järvamaal 3.mail 2002.

Euroopa päev Paides  9.mail 2002

Maavanem Theo Aasa Imavere vallas mai 2002.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu istung 14.juunil 2002.

Koeru kihelkonnapäev 22.juuli 2002

G. H. Beermanni hauasamba pühitsemine Järva-Peetri kirikaias27. juulil 2002.

Paide ralli 2002

Vastuvõtt laulu-ja tantsupeo juhtidele ja abilisteleaugustis 2002

Vallasekretärid augustis 2002

Sargvere uue kooli- ja lasteaiahoone avamine 2. septembril2002

Paide Gümnaasiumi juurdeehituse avamine 2. septembril 2002

Renoveeritud Aravete kardiraja avavõistlused septembris 2002

Näitus "Kirev sügis" Väätsal  septembris 2002.

Noortejuhid Kesk-Eesti Noortekeskuses 20.09.2002.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolek septembris 2002Roosna-Allikul

Õpetajate ainesektsioonide juhtide nõupidamine maavalitsuses 27.09.2002.

Paide-Türi rahvajooks oktoober 2002

KENK-i meedialaager oktoober 2002

Maavanema vastuvõtt politseiametnikele 8. novembril 2002

Järvamaa mess novembris 2002 Paide Kultuurikeskuses.

Eesti Olümpiakomitee maavalitsuses 18.11. 2002.

Järvamaa ettevõtjate tunnustamine 4. detsember 2002.

Maavanem Theo Aasa vastuvõtt IT arendajatele 12.detsembril2002.

Maakonna kultuuritöötajad-pensionärid Türi Muuseumisdetsembris 2002

Järvamaa Omavalitsuste Liidu  volikogu ja jõulupidu detsember 2002 Türil

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2003


Türi linn 2003

Lehtse vald 2003

Paide linn 2003

Albu vald 2003

Roosna-Alliku vald 2003

Kabala vald 2003

Oisu vald 2003

Türi vald 2003

Koigi vald 2003

Kareda vald 2003

Paide vald 2003

Ambla vald 2003

Koeru vald 2003

Järva-Jaani vald 2003

Väätsa vald 2003

Ametist lahkuv maavanem Theo Aasa kohtus maakonna omavalitsusjuhtidegajaanuaris 2003.

Maavanem Theo Aasa andis üle Järvamaa teenetemedalid ja teenetemärgid24.01.2003.

Järvamaa Infoportaali 1. sünnipäev 15. jaanuar 2003

Järvamaa parimate sportlaste ja treenerite  austamine 24.01.2003.

Eesti Entsüklopeediakirjastuse poolt korraldatud üritus "Raamat tuleb külla" Koerus 29. jaanuaril 2003

Theo Aasa lahkub Järva maavanema ametist 31.01. 2003.

Järvamaa omavalitsusjuhid külastasid aktsiaseltsi Kuma 19. veebruaril 2003

Maavanema ja Omavalitsuste Liidu esimehe vastuvõtt Eesti Vabariigi 85. aastapäeva puhul 23. veebruaril 2003 Paide Kultuurikeskuses

Vabariigi aastapäev tähistamine Türil, Müüsleris, Peetris jaPaides 24. veebruaril 2003.

25. veebruaril 2003 avati Paide Raekoja seinalmälestustahvel meenutamaks Iseseisvusmanifesti ettelugemist Paides 25.veebruaril 1918

Vabariigi President Arnold Rüütel külastas Järvamaad 27.veebruaril 2003

Järvamaa Külade Ühenduse koosolek 6. märtsil 2003

Vastuvõtt Järvamaa poistekoorile 2003

AS Taig tähistas kümnendat sünnipäeva aprillis 2003

Järvamaa kultuuripreemiate üleandmine aprill 2003

Äripäeva Järvamaa arengukonverents 2003

Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Tiina Orastelahkub ametist 17. aprillil 2003.

Järvamaa Külade Ühendus 30.04.2003.

Järva- ja Viljandimaalt valitud Riigikogu liikmed kohtuvad Järva maavalitsuse ametnikega ja maakonna omavalitsusjuhtidega ning istutavad oma puu Tagametsas mais 2003

Maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõttaineolümpiaadide võitjatele ja nende juhendajatele mai 2003

Sõpruskohtumine saalihokisJOL-Kaitseliit-Politsei-maavalitsus mai 2003

Võidupüha tähistamine Paides 23. juunil 2003

Kaunite kodude omanike autasustamine Türil 2003

Paide Shanty 12. juulil 2003 Paide tehisjärve ääres.

Koeru Maarja Magdaleena kirik 715 - 22. juuli 2003

Kilplaste Klunkar Kilplalas Müüsleris 26. juulil 2003.

Väinjärve veepidu 26. juuli 2003

Eurobuss Paides 09.08.2003

Eesti talupäevad Jänedal 26.07.2003

Järvamaa kultuurifond lõpetas tegevuse 13. august 2003

Ervita mänguväljakute avamine 20.augustil 2003

Järva maavanem aastatel 1989-1997 Arvo Sarapuu tähistas 50.sünnipäeva 23.08.2003

Järva maavanem aastatel 1989-1997 Arvo Sarapuu tähistas 50.sünnipäeva 23.08.2003. (2)

Vabariigi valitsus Paides 28.08.2003

JOL-i volikogu 28.08.2003.

Rahvahääletuse eelne koosolek Paide Kultuurikeskuses 03.09.2003

Külade heakorrakonkursi komisjoni ringsõit Järvamaal12.09.2003.

Siseminister Margus Leivo Järvamaal 24.09.2003.

Lipumasti avamine Salutaguse külas septembris 2003

Paide-Türi rahvajooks 5.oktoobril 2003

Rene' Viljati koostatud raamatu "Paide vanadel fotodel esitlus 6. oktoobril 2003 Paide raekojas

Täiskasvanud Õppija Nädala konverents 9. oktoobril 2003 Järvamaa Keskraamatukogus.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi  konverents 10.10.2003 Paides.

Ungari suursaadik Järva maavalitsuses 22.10.2003.

Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuse asutamine 24.10.2003

Järvamaa Omavalitsuspäev 31.10.2003.

Maavanema vastuvõtt arendustöötajatele 28.11.2003.

1. advent Paides 30.11.2003

Maavanema vastuvõtt Järvamaa Puuetega Inimeste Kojajuhtidele 4.12.2003.

Päkapikulaat Paides 06.12.2003.

Järvamaa Majandusseminar ja Kesk-Eesti Arenduskeskusesünnipäev 12.12. 2003.

Järva maavanema kt Tähve Mildi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Jaago Kuriksi jõuluvastuvõtt 17.12.2003.

Maanõunike jõulueelne koosviibimine 18.12.2003.

Vastuvõtt IT arendajatele detsembris 2003

Maavalitsus ja omavalitsuste liit tänavad hea koostöö eestametis lahkuvat Järva prefekti Erki Nelist 29.12.2003.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2004


Järvamaa infoportaali 2. sünnipäev 16. jaanuaril 2004

Konkursi Järvamaa aasta tegu 2003 autasude üleandmine 23. jaanuaril 2004.

Maavanema vastuvõtt põllumeestele Roosna-Alliku mõisas29.1.2004

Järvamaa parimate sportlaste austamine 30.01.2004

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon maavalitsuses 06. 02. 2004

Pargivõistlus Jaak Mae karikatele Albu mõisa pargis 15.veebruaril 2004.

Järvamaa suurperede tunnustusüritus Elle Kulli algatud projekti - "SUURIMATEST SUURIMAD!" raames 17. veebruaril 2004 maavalitsuses

Järva maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe vastuvõtt seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 23. veebruaril 2004 Paide Kultuurikeskuses.

Vabariigi aastapäeva tähistamine Peetris ja Müüsleris24.02.2004

Presidendi suusamatk Aegviidu - Nelijärve –Jäneda 28.veebruar 2004

Kevade algus Türil, Türile anti üle kevadpealinna tiitel20.03.2004.

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ruumide avamine 23.03.2004

NATO lipu heiskamine Paide Keskväljakul  02.04.2004

Mess Toodetud kevadpealinnas Türil 02.04.2004.

Nerva näituse avamine Paide Vallitornis 04.04.2004.

Äripäeva Järvamaa arengukonverents 22.04.2004.

Jaak Mae austamine ja sponsorlepingute allkirjastamineaprillis 2004

Jüripäeva tähistamine Paide Vallimäel 23.04.2004

Turismipaketi "Mõisa kooli" esitlusreis 28.04.2004.

1.mail 2004 heisati Türil Euroopa Liit lipp

Tõnis Kõiv lahkub linnapea ametist 05.05.2004.

Res Publica kontori avamine Paides 07.05.2004.

Talgupäev Järvamaa kultuurihiies Vargamäel 14.mail 2004.

Rahvarõivaste valmistajate kooli lõpetamine Jänedal 16. mail2004

Vastuvõtt olümpiaadivõitjatele ja nende juhendajatele 20.mail 2004 Roosna-Allikul.

Türi lillelaada avamine 21.05.2004.

Järva maavanema kohusetäitja Tähve Mildi vastuvõtt Mikk jaMirjam Dedele, nende vanematele ja lauluõpetaja Tiiu Schütsile 25. mail 2004.

Väätsa prügila sorteerimisliini avamine 28. mail 2004

Järvamaa noortepäev Paides 29. mail 2004

Järvamaa turismikaardi esitlus 16.06.2004.

Murtud Rukkilille kivi avamine Paides 5. juunil 2004

Meistrile laat Paides 5.juunil 2004

Albu Toiduaida avamine 11.juunil 2004

Priitahtlike pritsimeeste päevad J-Jaanis 19.06.2004.

Kevadpealinna lõpetamine Türil 19.06.2004.

Konkursi "Kaunis kodu 2004" maakondlik komisjon hindas konkursile esitatud kodusid ja teisi objekte  22. juunil 2004

Võidupüha tähistamine 23. juuni 2004 Paides

Laulupeotuli Paides ja Mustla-Nõmmel 1.juulil 2004.

9.juulil 2004 avati Paides, Reopalu kalmistul kunagiselinnapea Eduard Purfeldti korrastatud rahupaik ja teabetahvel tema elu ningtegevuse kohta.

Tegevuskunstifestival Aeg-Ruum-Liikumine 10.07.2004 PaideKeskväljakul

Paide paepäevad 2004

Järvamaa Omavalitsuspäev 05.07.2004

Järva-Jaani reoveepuhasti avamine 06.07.2004.

Järva maavanem aastatel 1998-2003 Theo Aasa tähistas 50.sünnipäeva  - 08.07.2004

Järvamaa külade päev 11.juulil 2004 Amblas

Peetri kihelkonnapäev 11.juulil 2004.

Paide Shanty 17.07.2004.

Beermanni lipuväljaku pühitsemine Järva-Peetri kirikaias 24.juulil 2004

Omavalitsuste suvemängud 2004 Paide vallas Vana-Veskil.

Omavalitsuste suvemängud 2004 Paide vallas Vana-Veskil.

Kilplaste klunkar Kilplalas Müüsleris 07. august 2004

Tapa piirkonna omavalitsusjuhid Järvamaal  23.08.2004

Imavere Spordihoone avamine 25.08.2004

Järva mängud 28. augustil 2004 Roosna-Allikul.

Maavanema vastuvõtt Järvamaa  haridusasutuste juhtidele  september 2004.

Jarno Laur lahkub Väätsa vallavanema ametist 08.09.2004

Maavanem Üllar Vahtramäe Mäo Keskuse, Imavere saeveskis, rahvakoosolekul Kabala vallas  15.09.2004.

Maavanema külaskäik Lehtse valda 17.09.2004.

Maavanem Üllar Vahtramäe Türi linnas 29.09.2004.

Järvamaa kodanikuhariduse konverents 13.oktoobril 2004Sargvere mõisas

Maavanema Kabala vallas 14.10.2004.

Mälestustahvli avamine Ahto Talvile Paides, Laial tänaval26. oktoobril 2004

Lepingu allkirjastamine koguteose Järvamaa väljaandmiseks1.novembril 2004

Regionaalminister Jaan Õunapuu Järvamaa külaskäik 8.-9.11. 2004

Maavanem Üllar Vahtramäe  vastuvõtt politseiametnikele 11. novembril 2004

Maavanem Üllar Vahtramäe vastuvõtt sotsiaaltöö tegijatele12. november 2004.

Maavanema vastuvõtt Taassünnipäeva puhul 17. novembril 2004

Maavanem Üllar Vahtramäe  külaskäik Koigi valda 19.11.2004.

Ungari suursaadik külastas maavalitsust ja JärvamaaLasteabikeskust 6. detsembril 2004.

Maavanem Järva-Jaanis Arctic Finland House OÜ-s 8. detsember2004.

Järva Reumaseltsi ja Diabeetikute seltsi jõululõuna12.12.2004.

Maavanem Üllar Vahtramäe  vastuvõtt päästeteenistuse juhtidele 21.12.2004

Suusa-ja liikumisradade avamine Jänedal detsembris 2004

Maavanema ja JOL-i esimehe  jõuluvastuvõtt detsembris 2004

Maavanemad Järvamaal 29.12.2004.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2005


Maavanem Üllar Vahtramäe külastas  Järva-Jaani valda 21.01. 2005.

Aasta tegu 2004 auhindade üleandmine Imavere kõrtsis 28.jaanuaril 2005

Türi piirkonna omavalitsused andsid maavanemale  üle ühinemislepingu 04.02. 2005.

Maavanema ja JOLi esimehe vastuvõtt 23.02.2005

Vabariigi aastapäeva tähistamine  Peetris ja Müüsleris 24. veebruar 2005

Albu Suusapäevad Jaak Mae karikatele 08.03.2005

Järvamaa Arenduskeskus uutes ruumides 10.03.2005.

Maavanem Üllar Vahtramäe külastas Koeru valda 17. märts 2005.

Järvamaa Omavalitsuste Liit tähistas 10. sünnipäeva 22.märtsil 2005 Särevere mõisas

Järvamaa aasta küla ja aasta sädeinimese autasude üleandmine02.04.2005.

Maavanema ja omavalitsuste liit tänavad ametist lahkuvat maakonna  politseijuhti Priit Suve 22.04.2005.

Järvamaa omavalitsuspäev 22.04.2005

Roosna-Alliku mõisas anti üle Järvamaa kultuuri- jaspordipreemiad 23. aprillil 2005

Maavanema autasustas valla- ja linnasekretäre 27.04. 2005

Laste jalgrattavõistlus Paide Keskväljakul 1. mail 2005

Rahvusvaheline tegevuskunstifestival Aeg Ruum Liikumine 1. mail 2005 Paides

Türi Käsitööaida avamine 01.05.2005.

Paide kesklinnas asunud kohviku Kalevite Kodu avamine 6.mail 2005

AS Väätsa Prügila nõukogu koosolek. Maavanema annab Järvamaateenetemedali Aivar Lõhmusele 06.05.2005

9. mail 2005 oli Vabariigi President Arnold Rüütel JärvamaalAlbu vallas

Paide Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päev 11. mai 2005.

Lahtiste uste päev Vodja koolis 14.05.2005.

Järvamaa Muuseum 100 Paide Kultuurikeskuses 16.05.2005

Kampaania "Vanapaber 2005" lõpetamine TÜ Türi Kolledžis 19.05.2005

Türi lillelaat 20.mail 2005

Reformierakonna Riigikogu fraktsioon maavalitsuses26.05.2005

Maavanema ja JOL-i esimehe vastuvõtt aineolümpiaadidevõitjatele 26.mail 2005

Järvamaa Noortepäev 28. mai 2005 Koerus

Maavanem Üllar Vahtramäe  külaskäik Imavere valda 31.05.2005.

Konkursi "Kaunis Eesti kodu" maakondlik komisjon vaatas üle konkursile esitatud kodud 1.juunil 2005.

Haridusteemaline nõupidamine haridusministriga 03.06.2005.

Järvamaa laulu-ja tantsupidu 4. juuni 2005

Järvamaa Päevad 2005: Meistrite Laat Paide Vallimäel 4.juunil 2005

Kilplala sai puuskulptuurid - 5.juuni 2005

Mini- Järvamaa ja Järvamaa päevade lõpetamine 11.06.2005.

Üleriigiline rahvamuusikapidu Paides 12.06.2005

Leinapäev Paides 14.06.2005

Koeru lasteaia juurdeehituse nurgakivi panek 14. juunil 2005

Kaitseväe juhataja tutvub Võidupüha paraadiettevalmistustega15.06.2005.

Järvamaa eakate kokkutulek Kabalas  18.06.2005

Võidupüha 2005 - mälestustahvli taasavamine Paide vanarahvamaja seinal 22.06.2005

Pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamileMüüsleris 23. juunil 2005

Kaitseliidu Võidupüha paraad Paides 23.juunil 2005

23. juuni 2005 Paides. Maavanema ja Paide linnapea vastuvõttja Võidutule üleandmine maakonna omavalitsustele

Maavalitsuse 88. sünnipäeva tähistamine  01.07.2005.

Järva-Peetri kihelkonnapäeva avamine 03.juuli 2005

Piimapäev Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres 7. juulil 2005

Lõuna-Järvamaa kosjavoori algus Säreveres (07.07.2005) jalõpp Türil (10.07.2005).

Tuletõrjespordi võistlused Aravetel 10.07.2005

Omavalitsuste suvemängud Järva-Jaanis 27.07.2005

Omavalitsuste suvemängud Järva-Jaanis 27.07.2005 (2)

Eesti tuletõrjespordi meistrivõistluste avamine Türil 29.07.2005

Tagametsa skaudilaagris toimunud rahvusvaheline suurlaagerRännumaa 29.07.2005.

Järvamaa Muuseumi perepäev 31. juuli 2005

Nelja küla seltsi lipu õnnistamine Salutaguse külas6.augustil 2005

Maavanema andis Järvamaa  teenetemärgi Thomas Beyardile 10.08.2005

Paide triatlon/vanad Volgad 13.08.2005.

JOL volikogu liikmed 19.08. 2005 Vargamäel.

Etendus "Vabaduse ohvrid" 20. augustil 2005 Aruküla pargis

Mälestustahvli avamine Järva-Peetri kihelkonnast päritVabadusristi kavaleridele Järva-Peetri kirikus 20.08.2005.

Paide ralli 2005 toimus 26.-27.augustil.

Tarbja võimla-kodanikukeskuse avamine 2. september 2005

Kuma raadio sünnipäev 3.septembril 2005 Veski-Sillal

Kogupereüritus "Meie kaitsjad, meie päästjad" Väinjärve ääres 8. septembril 2005

Mess Vaba aeg = Minu aeg 23. september 2005 PaideKultuurikeskuses

24. september 2005 Päinurme külas Järva Maleva Kodutütarde ja Noorte Kotkaste võistlusmatk "Matkamäng 2005" ja Järva Maleva "Sügisõppus 2005" patrullvõistlus

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda tähistas 10. sünnipäeva  28.09.2005.

Paide-Türi rahvajooks 2. oktoober 2005.

Paide-Türi rahvajooks 2. oktoober 2005 (2)

Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu istung ja lõpupidu Koerus 7. oktoobril 2005

Tapa valla sildi avamine 20.10.2005.

Maavanem Üllar Vahtramäe  vastuvõtt politseiametnikele 9. novembril 2005

Järva maavanema vastuvõtt sotsiaaltöö tegijatele 11.novembril 2005

Järvamaa mess 11. novembril 2005

Tähistati 100 aasta möödumist Vaali vabariigi sünnist november 2005

Väätsa prügila tähistas 5 sünnipäeva 15.11.2005.

Järvamaa Noortekogu asutamine 21. novembril 2005

Järvamaa Diabeetikute Selts tähistas 10. sünnipäeva 25.novembril 2005

Kesk-Eesti Noortekeskuse tänuvastuvõtt Kalevite Kodus 1.detsembril 2005

Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolek Säreveres 16.detsembril 2005.

Kuusepuu konkurss Türil 17. detsembril 2005.

Järvamaa Ühistranspordi Keskus tähistas 5 sünnipäevaVäätsal- 28.12.2005.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2006


Järva Teataja 80 sünnipäev 4. jaanuaril 2006.

Järvamaa Päästeteenistuse direktor Margo Klaos lahkubametist, maavanem annab talle üle Järvamaa teenetemärgi 13.01.2006

Tähve Milt lahkub  maavalitsusest 13.01.2006.

Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja Marika Martinkohtus Paide Gümnaasiumi õpilastega 6.02.2006.

Vabariigi aastapäeva tähistamine 24. veebruaril 2006 Paides ja Müüsleris

Eesti Televisiooni  ja Eesti Raadio  juhid maavalitsuses 20.03.2006.

Maakonna põllumeeste seminar ja maavanema vastuvõttRoosna-Alliku mõisas 22.03.2006

Järvamaa Kogukonnafond andis üle noore spetsialististipendiumid 4.aprillil 2006

Ambla vald tähistas omavalitsusliku staatuse 15. aastapäeva- 11.04.2006.

Maavanem Ambla vallas 18.05.2006.

Vastuvõtt olümpiaadivõitjatele 25.05.2006.

Vanapaber 2006 ja Hoia metsa 2006 lõpetamine Paide Kultuurikeskuses  25.05.2006.

Külatee 3 projekti avaüritus Nahkmetsas 26.05.2006.

Konkursi "Kaunis Eesti kodu" maakondlik komisjon vaatas üle konkursile esitatud kodud 1.juunil 2006.

Kaitseliidu Järva malev avas uue lipuväljaku 4.juunil 2006.

Leinapäev Türil 14.06.2006.

Järva mängud 2008

Talgud Järvamaa kultuurihiies Vargamäel 19.juunil 2006

Võidupüha tähistamine Peetris ja Müüsleris 23.juuni 2006.

Võidupüha tähistamine 23. juunil 2006 Türil.

Paide suverull 01.08.2006.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu volikogu Järva-Jaani vanatehnikavarjupaigas - 11.08.2006

Taasiseseisvumise 15. aastapäeva tähistamine, Järvamaa arenguleppe 2007-2013 allakirjutamine Roosna-Allikul 18.augustil 2006.

Taasiseseisvumise 15. aastapäeva tähistamine, Järvamaaarenguleppe 2007-2013 allakirjutamine Roosna-Allikul 18.augustil 2006 (2)

Ameerika Ühendriikide suursaadik maavalitsuses 06.09.2006.

Järvamaa õpilaste kodu-uurimistööde kogumiku esitlus21.09.2006

Järvamaa Tervisenõukogu 21.09.2006.

Meediakoolitus 26.-27.09. 2006.

Kodukant Järvamaa 10 - 19. oktoober 2006 Türi Kultuurimajas

Maavanem Üllar Vahtramäe Väätsa vallas 20.10.2006

Reopalu Väätsa kergliiklustee avamine 4. november 2006

Alaealiste komisjon 06. 11. 2006

ETV ja ER korrespondendipunkti avamine Paides 7. novembril  2006.

Maavanem Üllar Vahtramäe vastuvõtt politseiametnikele10.11.2006

Sidepataljoni lipu üleandmine maavanemale ja maavanema tänuvastuvõtt lipu valmistajatele  17.11.2006.

Järvamaa Tervisefoorum 17. novembril 2006 PaideKultuurikeskuses

Koguteose Järvamaa I maketi esitlus 20.12.2006.

Maavanema jõuluvastuvõtt Särevere mõisas detsember 2006

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2007


Maavanem Üllar Vahtramäe uue aasta vastuvõtt 4. jaanuaril2007.

Koguteose Järvamaa I osa esitlus 9. veebruaril 2007.

Vabariigi aastapäeva tähistamine 24.02.2007

Türile anti üle kevadpealinna tiitel 24. märts 2007.

Jaak Mae karikavõistlused Valgehobusemäel 12.03.2007.

Jüripäev Paides 23. aprillil 2007.

Talgud Järvamaa Kultuurihiies Vargamäel 11. mail 2007.

Haridusminister Tõnis Lukas Järvamaal 11.05.2007

Maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõttaineolümpiaadide võitjatele ja nende juhendajatele 25.mail 2007.

Järvamaa laulu-ja tantsupeo rongkäik 26.mail 2007 Paides.

Konkursi "Kaunis Eesti kodu" maakondlik komisjon vaatas üle konkursile esitatud kodud 31. mail 2007.

Järvamaa noorte laulu-ja tantsupidu Türil 1.juunil 2007.

Järvamaa õpilastööde näitus 1.juunil 2007 Türil.

Türi vaated juuni 2007

Võidupüha tähistamine 23. juunil 2007 Peetris, Müüsleris jaKoerus.

Võidupüha tähistamine Koerus 23.juunil 2007.

Janne Vink lahkub töölt maavalitsusest 29.06.2007

Maavalitsuse 90. sünnipäev 29.06.2007.

Järvamaa kultuurihiie 15. sünnipäeva tähistati Vargamäel16.07.2007.

Järva Karap Paide Vallimäel 17.07.2007.

Paide vaated juuli 2007

JOL suvelaager Esnas 27.07. 2007.

JOL suvelaager Esnas 27.07. 2007 (2)

Roosna-Alliku Põhikoolile anti oli Järvamaa kauneima kooli auhind  20.septembril 2007

Türi vaated september 2007

Liikumisharrastuse leppe allakirjutamine Valgehobusemäel22.09.2007.

Vabadussõja ausamba taasavamine Järva-Jaanis 29.09.2007.

Paide-Türi rahvajooks 07.10.2007.

Kriisireguleerimisõppus maavalitsuses 24. oktoobril 2007

Teaduste Akadeemia päev Järvamaal 31.10.2007.

Maavanem Üllar Vahtramäe vastuvõtt  politseiametnikele 12.11.2007

Kultuuriminister Laine Jänes Järvamaal 13.11.2007.

Järva- ja Viljandimaalt valitud Riigikogu liikmed Järvamaal16.11.2007

Mälestushetk Jüri Vilmsi mälestuskivi juures Arkma külas28.11.2007

Järva maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehejõuluvastuvõtt detsembris 2007 Aravetel.

Valdade kriisireguleerijad 06.12.2007.

Valgehobusemäe suusa-ja spordikeskuse külastuskeskuse hooneavamine 17.detsembril 2007.

Järvamaa Eesti Südamaa pildid 2008


Vabadussõja murdelahingute aastapäeva tähistamine 9.jaanuaril 2008 Vabadussõja mälestusmärkide juures Ambla ja Järva-Madisel.

Aktus Vabadussõja mälestusmärgi juures Koerus 10.jaanuaril2008 tähistamaks Puhmu lahingu ja Koeru vabastamise aastapäeva Vabadussõjas.

JOL volikogu ja Tartu rahu aastapäeva tähistamineJärva-Jaanis 1. veebruaril 2008.

Vabariigi aastapäeva tähistamine 24.02.2008

Tammsaare rahvamatk 2008

Jalutuskäik Paides veebruar 2008

Paide vaated märts 2008

Paide vaated märts 2008 (2)

Jaak Mae karikavõistlused Valgehobusemäel 2008

Keskkonnaminister  Järvamaal 2008

Järvamaa Tervisefoorum/ kaitseminister Jaak AaviksooJärvamaa külaskäik 16.04.2008.

Talgud Järvamaa kultuurihiies Vargamäel 25.04.2008.

Türi-Särevere aprill 2008

Paide vaated aprill 2008

Turismikonverents Valgehobusemäel 29.04.2008.

Nelja kuninga tee avamine 4. mail 2008 Paide Vallimäel

Vabariigi President Järvamaal 21. mai 2008 (1)

Vabariigi President Järvamaal 21. mai 2008 (2)

Mäo liiklussõlme ehitamise lepingute allakirjutamine Sämmigrillis Mäos 26. mail 2008.

Raamatu "Järvamaa vanadel fotodel"  esitlus 30.05.2008

Järvamaa laulu-ja tantsupidu 31. mail 2008 Paides

Järvamaa laulu-ja tantsupidu 31. mail  2008. (2)

Eesti lipu päev Türil 04.06.2008.

Konkursi "Kaunis Eesti kodu" maakondlik komisjon vaatas üle konkursile esitatud kodud 4.juunil 2008.

Järva mängud 15.06.2008.

Võidupüha tähistamine Peetris, Müüsleris ja Järva-Jaanis 23.juunil 2008.

Võidupüha tähistamine  Järva-Jaanis 23. juunil 2008.

Paide Paepäevad 2008.

Kunsti-, käsitöö- ja vanavaralaat Paides 5.juulil 2008.

Amblas avati kihelkonnapäevad 04.07.2008.

Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing 100 – 5. juuli 2008.

Suisapäisa vastuvõtt 22. juuli 2008

Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaik 26.07.2008.

Paide triatlon 2. august 2008

Mälestuskivi avamine Artur Mägile  Järva-Jaani vallas Ramma külas 16.augustil 2008.

Vastuvõtt laulu- ja tantsupeo korraldajatele 25.08.2008Imaveres.

Türi Muusikakooli uue hoone avamine 1. 09.2008.

Konkurss "Järvamaa kaunis kool" 2008

Eesti klaasikunstnike aastanäitus Paide Raekojas septembris2008

Koeru Keskkooli juurdeehituse nurgakivi panek 25.09.2008

Näituse "Järvamaa kihelkondade rahvarõivad" avamine 2. oktoobril 2008 Koeru Kultuurimajas

Paide-Türi rahvajooks 05.10.2008.

Paide-Türi rahvajooks 05.10.2008. (2)

Laupa Põhikoolile anti üle Järvamaa kauneima kooli auhind 8.oktoober 2008.

Järvamaa mängu esitlus Paide Vallitornis 23. oktoobril 2008

Hukkunud politseinike mälestustseremoonia Mäos 31.10.2008

Eesti Rahvusringhäälingu päev Järvamaal 07.11. 2008.

Maavanem Üllar Vahtramäe tänulõuna politseiametnikele13.11.2008.

Noorkotkad ja kodutütred maavalitsuses 22.11.2008

Kindral Andres Larka mälestuskivi juures 28.11.2008

Kriisireguleerimisõppus maavalitsuses 2. detsembril 2008.

Näitus „Järvamaa kihelkondade rahvarõivad“ Paide Reakojas.Järvamaa rahvarõiva-aasta lõpetamine 12. detsembril 2008.

Maavanema ja JOL-i esimehe jõuluvastuvõtt 19.12.2008